Kolekcia TIME

Čas určuje všetko - tenká hranica, kedy nás spoločnosť berie ešte ako dieťa a kedy už ako dospeleho.
Ľudí máme v živote na určitý čas a ľudia si vo všeobecnosti svoj čas nevážia a plytvajú ním. Formou kolekcie sa nám všetkým snažím ukázať, aké je dôležité nemrhať svojím časom, ale práve naopak.

Čoskoro nás čakajú ďalšie témy ktoré spoločne preskúmame...